EtusivuYrityksilleSoveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarvioinnit - tutkitusti sopiva henkilö tehtävään

Sopivan henkilön löytämiseksi tarvitaan usein haastattelujen lisäksi soveltuvuusarviointeja. Soveltuvuusarvioinneissa käytämme SHL:n menetelmiä ja kaikki rekrytoinneista vastaavat toimihenkilömme ovat SHL-sertifioituja asiantuntijoita. SHL on maailman johtava henkilöstön tuloksellisuuden mittaamisen ja objektiivisen arvioinnin menetelmien toimittaja. 

Soveltuvuusarviointien työkaluina käytämme verkossa suoritettavia OPQ-työpersoonallisuuskyselyä, MQ-motivaatiokyselyä, DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittaria, Verify-testejä sekä arvioijan suorittamaa syvähaastattelua, joka on arvioinnin keskeisin ja tärkein menetelmä. 

 

Ota yhteyttä

Go On Soveltuvuusarvioinnit

1
Lähtötilannekartoitus

Tutustutaan haettavien henkilöiden vaatimuksiin ja tavoitteisiin sekä määritellään tehtävässä menestymisen kannalta kriittiset kompetenssit.

2
Arviointipaketin valinta

Valitaan käytettävät mittarit. Työkaluina SHL:n kehittämät DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittari, OPQ-työpersoonallisuuskysely, MQ-motivaatiokysely sekä Verify-kykytestit.

3
Toteutus

Soveltuvuusarviointien toteutus ja purkuhaastattelut sekä raportointi asiakkaalle. Soveltuvuusarvioinnit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti paikasta ja ajasta riippumatta.

4
Valinta ja päätöksenteko

Asiantuntijamme tekevät suositukset haastattelujen ja soveltuvuusarviointien jälkeen. Asiakas tekee lopullisen valinnan.

Työpersoonallisuuskysely (Occupational Personality Questionnaire) 

 • OPQ-työpersoonallisuuskysely antaa tietoa henkilön toimintatyylin puolista, jotka vaikuttavat työsuoritukseen 
 • Yksi maailman käytetyimpiä ja perusteellisimmin tutkittuja arviointimenetelmiä 
 • Mittaa kattavasti erilaisia työpersoonallisuuden piirteitä, joilla on vaikutusta työsuoriutumiseen erilaisissa tehtävissä 

 


 

Kykytesti 

 • Verify-kykytesti mittaa työssä tarvittavia taitoja ja kykyjä 
 • Kykytesteillä tutkitaan, kuinka hyvin ehdokas suoriutuu työn eri osatekijöistä 
 • Voidaan arvioida esimerkiksi hakijan verbaalista ja numeerista päättelykykyä 
 • Testejä on suunniteltu eri rooleihin ja organisaatiotasoille 

 


 

Motivaatiokysely (Motivation questionnaire) 

 • Motivaatiokysely mittaa 18 motivaatiotekijää, jotka vaikuttavat henkilön työsuoritukseen 
 • Arvioi niitä tekijöitä, jotka ohjaavat henkilön käyttäytymistä sekä lisäävät tai vähentävät hänen motivaatiotaan ja energisyyttään työssä 
 • Motivaatiokyselyn avulla voidaan määrittää, kuinka pitkään ja missä olosuhteissa suoritustaso pysyy yllä 

 


 

Luotettavuus- ja turvallisuusmittari (Dependability and Safety Instrument) 

 • DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittari tunnistaa potentiaaliset hakijat, kun työn luotettavuus- ja turvallisuustekijät ovat tärkeitä. 
 • Sopii hyvin työtehtäviin, jossa määrättyjen työaikojen ja taukojen ehdoton noudattaminen ovat tärkeitä 
 • Sopii hyvin työtehtäviin, missä vaiheittaisten menettelyiden noudattaminen ja tiimityöskentely ovat tärkeitä 

Ketterää kumppanuutta

Valitse kumppaniksi nopea ja ketterä Go On, saat käyttöösi

 • paikallisen työelämän vankan osaamisen ja vahvan työmarkkinatuntemuksen
 • vahvaa erityisosaamista rekrytoinnissa ja henkilöstöasioissa
 • modernin markkinointitiimin huolehtimaan rekrytointimarkkinoinnista
 • ykkösluokan palkanlaskennan
 • ison nipun henkilöstövuokrausta tukevia ja lisäarvoa tuovia palveluja
 • osaamista ja valmiit kanavat myös kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin.

Tutustu Go Onin laajaan palvelukattaukseen