EtusivuYrityksilleGoFeel Tutka

GoFeel TUTKA auttaa yritystäsi menestymään

GoFeel TUTKAn avulla sinulla on aina ajantasainen käsitys henkilöstön ja asiakkaiden tyytyväisyydestä.

GoFeel TUTKA syntyi tarpeesta olla paremmin kartalla sekä asiakkaiden että henkilöstön tyytyväisyydestä ja tarjota helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla yritykset voivat kehittyä ja ennakoida tulevaa. Reaaliaikainen tieto luo pohjan menestyksekkäälle ja kestävälle liiketoiminnalle.

Kompassi kertoo tulokset

GoFeel-henkilöstö- ja asiakaspulssien tulokset sekä henkilöstövuokrauksen avainluvut ovat helposti saatavilla ja tulostettavissa Kompassi -raportointiympäristöstä.

GoFeel TUTKA sisältää:

Henkilöstöpulssi

Aina ajankohtaista tietoa henkilöstön hyvinvoinnista

GoFeel-henkilöstöpulssi antaa johdolle ja esihenkilöille mahdollisuuden reagoida nopeasti ja ennakoida tulevaa. Henkilöstöpulssi tuottaa trenditietoa henkilöstökokemuksen muutoksista ja tarjoaa palautekanavan työhyvinvointiin, esihenkilötyöhön ja ilmapiiriin liittyvien asioiden kehittämiseksi. Voit myös verrata oman yrityksesi tuloksia saman toimialan muihin yrityksiin laajan vertailudatamme ansiosta ja saada näin paremman käsityksen koko alasta.

GoFeel henkilöstöpulssi mittaa mm. työntekijöiden työkykyä, työn sisällön mielekkyyttä, työilmapiiriä, tiedonkulkua ja johtamista sekä suosittelua.

Asiakaspulssi

Hyvä asiakaskokemus lisää suosittelua

GoFeel-asiakaspulssi mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä. Erinomainen asiakaskokemus on avain menestykseen. Se luo uskollisia asiakkaita, vahvistaa mainetta, erottaa kilpailijoista ja lisää suositteluhalukkuutta. Investoimalla asiakaskokemuksen mittaamiseen tiedät aina mitä asiakkaasi ajattelevat ja saavutat strategista etua liiketoiminnallesi.

Asiakaspulssin hyödyt ovat kiistattomat. Sen avulla saat paitsi tietää asiakkaidesi mielipiteen, niin motivoit myös henkilökuntaasi palvelemaan asiakkaita yhä paremmin. Positiivinen kierre on valmis: tämä luo parempaa asiakaskokemusta, joka puolestaan lisää suosittelua. Pääset myös puuttumaan heikkoihin asiakaskokemuksiin heti ja tunnistat kriittiset kehityskohteet.

Kolme henkilöä istuu pöydän ääressä keskustelemassa

Kehityskeskustelutyökalu

Luo avoimen ja vuorovaikutteisen keskustelukulttuurin

Kehityskeskusteluja käydään kyllä lähes kaikilla työpaikoilla, mutta miten niiden tuloksia voitaisiin hyödyntää entistä paremmin?

GoFeel-kehityskeskustelumalli mahdollistaa laadukkaan, ammattimaisesti johdetun kehityskeskusteluprosessin, jonka avulla organisaatiollenne on mahdollista luoda avoin ja vuorovaikutteinen keskustelukulttuuri eikä tulokset jää vaan pöytälaatikkoon odottamaan seuraavaa keskustelua.

Kehityskeskustelun päätarkoitus on kehittää työntekijää loistamaan omassa roolissaan. Lisäksi se tarjoaa organisaatiolle ammattimaisen ja yhdenmukaisen kehityskeskustelumallin, jonka avulla varmistetaan yksilön ja organisaation kehittyminen. Kehityskeskustelulla on siis selkeä tavoite.

 

Henkilöstövuokrauksen avainluvut

Auttavat varautumaan tulevaan

Mikäli olet myös Go Onin henkilöstövuokrauksen asiakas, pääset näkemään kaikki sinua ja alaasi koskevat henkilöstövuokrauksen avainluvut yhdestä näkymästä. Näitä ovat mm. laskutus, keskilaskutus/h, työntekijämäärä, tehdyt tunnit, ylityöt, poissaolot, sairauspoissaolot, aloittaneet ja lopettaneet työntekijät ym.

Mitä enemmän tiedät, sitä paremmin voit varautua tulevaan. Mahdollistamme henkilöstöpalveluiden käytön ja henkilöstöjohtamisen mitattuun tietoon perustuvaksi menestystekijäksi ja autamme saamaan siitä enemmän irti.