EtusivuYrityksilleGoFeel-henkilöstöpulssi ja Kompassi

GoFeel-henkilöstöpulssi ja Kompassi

Menestyksen avaimet henkilöstökokemuksen ja henkilöstövuokrauksen seurannassa

GoFeel-henkilöstöpulssi syntyi ajatuksesta tarjota avaimet kehittymiseen ja parempaan suomalaiseen työelämään.

Reaaliaikainen tieto vuokratyöntekijöiden henkilöstökokemuksen nykytilasta sekä henkilöstövuokrauksen tärkeimmistä avainluvuista antavat pohjan menestyksekkäälle ja kestävälle yhteistyölle.

Säännöllisesti toteutettavassa GoFeel-henkilöstöpulssikyselyssä Go On vuokratyöntekijä antaa oman henkilökohtaisen arvion työyhteisöstä (johtaminen, viestintä, ilmapiiri, työn sisältö) sekä omasta henkilökohtaisesta työkyvystä.  

 

Ota yhteyttä

Naiset istuvat sohvalla

GoFeel-henkilöstöpulssikysely

Kyselyn tuloksena syntyvä GoFeel-kokonaisindeksi kertoo yhdellä indeksiluvulla (asteikko 1–5) henkilöstökokemuksen kokonaistilanteen. Mitä parempi kokonaisindeksi, sitä todennäköisemmät ja paremmat edellytykset ovat laadukkaasti ja tuottavasti toimivaan työyhteisöön. Sekä työyhteisöön, jossa työntekijät toimivat täsmällisesti, positiivisin mielin ja oppimishaluisesti. Kokonaisindeksin taustalla ovat laadukkaasti ja tuottavasti toimivan työyhteisön perusteet; täsmällisyys, työnilo ja oppimishalu.  

GoFeel-henkilöstöpulssi antaa johdolle ja esihenkilöille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin sekä nopeaan reagointiin. Henkilöstöpulssi tuottaa myös trenditietoa henkilöstökokemuksen muutoksista ja tarjoaa palautekanavan työhyvinvointiin, esihenkilötyöhön ja ilmapiiriin liittyvien asioiden kehittämiseksi.​ Laajan kehitystyön tuloksena syntynyt vakiosisältöinen palvelumalli mahdollistaa Suomessa toimivien yritysten laajan toimialakohtaisen vertailudatan hyödyntämisen työhyvinvoinnin ja työyhteisön kehittämisen eri osa-alueilla. 

Kompassi

Kompassi -raportointityökalun avulla reaaliaikaiset GoFeel-henkilöstöpulssin tulokset sekä myös henkilöstövuokrauksen avainluvut ovat helposti saatavilla ja tulostettavissa. Henkilöstövuokrauksen avainluvut sisältävät tietoa mm. tehdyistä työtunneista ja -suoritteista, laskutuksesta ja poissaoloista.  

Kompassi mahdollistaa tulosten ketterän hyödyntämisen, vertailutiedon sekä päämittareiden jatkuvan seurannan kehittymisen sekä mahdollisimman sujuvan yhteistyön tueksi.   

Kompassi-raportointialustan kehittäminen syntyiajatuksesta tarjota avaimet kehittymiseen ja parempaan suomalaiseen työelämään. Palvelun avulla mahdollistamme henkilöstövuokrauksen ja henkilöstön johtamisen mitattuun tietoon perustuvaksi menestystekijäksi. 

 

Ketterää kumppanuutta

Valitse kumppaniksi nopea ja ketterä Go On, saat käyttöösi

  • paikallisen työelämän vankan osaamisen ja vahvan työmarkkinatuntemuksen
  • vahvaa erityisosaamista rekrytoinnissa ja henkilöstöasioissa
  • modernin markkinointitiimin huolehtimaan rekrytointimarkkinoinnista
  • ykkösluokan palkanlaskennan
  • henkilöstövuokrausta tukevia ja lisäarvoa tuovia palveluja
  • osaamista ja valmiit kanavat myös kansainvälisten työntekijöiden rekrytointiin.

Tutustu Go Onin laajaan palvelukattaukseen