EtusivuYrityksilleGo On Akatemia

Go On Akatemia - verkkoperehdytykseen ja kouluttamiseen

Uusien ja nykyisten työntekijöiden perehdyttäminen sekä koulutus on tärkeää Go Onille. Laadukkaalla ja kattavalla Go On Akatemia -verkkoperehdytyksellä varmistetaan onnistunut työn aloitus sekä luodaan positiivista työnantajamielikuvaa. 

Go On Akatemia -verkkoperehdytysympäristöä hyödyntämällä vuokratyöntekijä perehdytetään Go On -työsuhdeasioiden lisäksi myös asiakasyrityksen toimintaan ja työtehtäviin jo ennen työtehtävien aloittamista. Näin työntekijä on töihin ensi kertaa saapuessaan perillä työnantajan toiminnasta sekä tulevista työtehtävistä, jopa täysin valmis tuottavaan työhön.  

Ota yhteyttä

HR-asiantuntija osoittaa puhelimen näyttöä iloisesti hymyillen.

Nopea ja helppo käyttöönotto 

Go On Akatemian käyttöönotto on asiakkaalle vaivatonta ja nopeaa. Verkkoperehdytysmateriaalit tuotetaan esimerkiksi asiakkaan henkilöstöoppaan sekä olemassa olevien työohje- ja opastemateriaalien pohjalta.  

Lähdemateriaalit voivat sisältää tekstiä, kuvia ja videoita sekä muuta esitysmateriaalia. Asiakas toimittaa lähdemateriaalit Go Onin henkilökunnalle, joka suunnittelee ja tuottaa materiaaleista valmiin pedagogisen verkkoperehdytyskokonaisuuden.  

Go On Akatemia

Vapauttaa resursseja

Vähentää fyysisen perehdytystoiminnan tarvetta ennen työn aloittamista ja sen aikana. Tietoa voidaan päivittää ja jakaa nopeasti kaikille työntekijöille tarpeen mukaan ja määrästä riippumatta.

Joustava

Työntekijä suorittaa koulutuksen omalla tahdillaan ja itselleen sopivana ajankohtana. Mahdollisuus palata takaisin opiskeltuihin asioihin tarvittaessa.

Mitattava ja seurattava

Työnantaja voi seurata suorituksia ja varmistaa, että kaikki tarvittavat asiat on käyty läpi. Tehtävillä ja kokeilla voidaan varmentaa työntekijän valmiustila sekä osaaminen.

Ajantasainen ja tasalaatuinen

Perehdytettävät ohjeet, prosessit ja muut tiedot helppo päivittää. Vakioi perehdytyksen toteutuksen ja seurannan.

Helppokäyttöinen

Helppokäyttöinen  ja käyttäjäystävällinen kaikilla päätelaitteilla.

 

Asiakkaan on mahdollista hyödyntää Go On Akatemia -verkkoperehdytysympäristöä myös oman henkilökuntansa perehdyttämis- ja koulutustoimenpiteissä. 

Asiakkaan oman henkilökunnan verkkoperehdyttäminen ja kouluttaminen 

Kun verkkoperehdytys- ja koulutustoimenpiteiden kohteena on asiakkaan oma henkilökunta ja asiakas haluaa hallinnoida toteutuksia ja ympäristöä itse, toteutamme asiakkaalle täysin oman verkkokoulutus- ja perehdytysratkaisun. Toteutus tapahtuu joko Go On Akatemia -konseptia mukaillen tai räätälöidysti asiakkaan koulutus- ja viestintätarpeet huomioiden.  

 

Asiakkaan oma Akatemia 

  • Asiakkaan brändi-ilmeen mukainen 
  • Asiakas hallinnoi ja omistaa ympäristön itse 
  • Erittäin kustannustehokas: ei käyttäjämäärään perustuvia lisenssimaksuja 
  • Nopea toimitus ja käyttöönotto Avaimet käteen -periaatteella 
  • Räätälöintimahdollisuus mm. myös organisaation sisäisen viestinnän toimenpiteiden toteuttamiseen 
  • Ylläpidon sekä sisällöntuotannon tuki ja apu myös jatkossa 

Asiakkaan oman Akatemian suunnittelu

1
Suunnittelutyöpaja

Suunnittelutyöpaja verkkoperehdytyksen ja sisäisen viestinnän hyödyntämisestä henkilöstön viestinnässä ja koulutusprosesseissa sekä työntekijöiden perehdyttämisessä 

2
Konseptin suunnittelu

Asiakkaan oman Akatemian konseptin suunnittelu

3
Tekninen toteutus

Verkkokoulutus- ja viestintäympäristön tekninen ja visuaalinen toteutus

4
Aineistojen tuotanto

Verkkokoulutus- ja perehdytysaineistojen tuotanto

5
Käyttöönotto ja hallinnointi

Asiakkaan avaintoimijoiden koulutus verkkoperehdytysympäristön käyttöön ja hallinnointiin