EtusivuTyönhakijalleSoveltuvuusarvioinnit työnhakijalle

Soveltuvuusarvioinnit työnhakijalle

Soveltuvuusarvioinnit ovat osa rekrytointiprosessia, jonka aikana työnantaja arvioi työnhakijoiden sopivuutta avoimeen tehtävään. Soveltuvuusarviointien suorittamisessa käytämme SHL:n menetelmiä ja kaikki rekrytoinneista vastaavat henkilöstömme ovat SHL:n sertifioimia asiantuntijoita.Soveltuvuusarviointien työkaluihin kuuluu verkossa suoritettavat OPQ-työpersoonallisuuskysely, MQ-motivaatiokysely, DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittari, Verify-kykytestit sekä asiantuntijan suorittama syvähaastattelu, joka on arvioinnin keskeisin ja tärkein osa.

Työnhakijalle soveltuvuusarvioinnit tarjoavat mahdollisuuden osoittaa omia kykyjään, motivaatiotaan ja työpersoonallisuuttaan objektiivisesti. Ne auttavat työnantajaa ymmärtämään paremmin hakijan vahvuuksia ja soveltuvuutta kyseiseen tehtävään, mikä voi edistää oikeudenmukaisempaa ja tarkempaa valintaprosessia.

Mies katsoo ikkunasta ulos ja haaveilee tulevaisuudesta.

Työpersoonallisuuskysely (Occupational Personality Questionnaire)

OPQ-työpersoonallisuuskysely antaa tietoa henkilön toimintatyylin puolista, jotka vaikuttavat työsuoritukseen. OPQ-työpersoonallisuuskysel on yksi maailman käytetyimpiä ja perusteellisimmin tutkittuja arviointimenetelmiä, joka mittaa kattavasti erilaisia työpersoonallisuuden piirteitä, joilla on vaikutusta työsuoriutumiseen erilaisissa tehtävissä.

Motivaatiokysely (Motivation questionnaire)

Motivaatiokysely mittaa 18 motivaatiotekijää, jotka vaikuttavat henkilön työsuoritukseen. Kyselyllä arvioidaan niitä tekijöitä, jotka ohjaavat henkilön käyttäytymistä sekä lisäävät tai vähentävät hänen motivaatiotaan ja energisyyttään työssään. Motivaatiokyselyn avulla voidaan määrittää, kuinka pitkään ja missä olosuhteissa suoritustaso pysyy yllä.
Nainen ja mies keskustelevat toimistopöydän äärellä.

Kykytesti

Verify-kykytesti mittaa työssä tarvittavia taitoja ja kykyjä. Kykytesteillä tutkitaan, kuinka hyvin ehdokas suoriutuu työn eri osatekijöistä ja niillä voidaan arvioida esimerkiksi hakijan verbaalista ja numeerista päättelykykyä. Testejä on suunniteltu eri rooleihin ja organisaatiotasoille. 

Luotettavuus- ja turvallisuusmittari (Dependability and Safety Instrument)

DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittari tunnistaa potentiaaliset hakijat, kun työn luotettavuus- ja turvallisuustekijät ovat tärkeitä. Sopii hyvin työtehtäviin, jossa määrättyjen työaikojen ja taukojen ehdoton noudattaminen ovat tärkeitä sekä työtehtäviin, missä vaiheittaisten menettelyiden noudattaminen ja tiimityöskentely ovat tärkeitä.