Soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarvioinnit

Sopivan henkilön löytämiseksi tarvitaan usein haastattelujen lisäksi soveltuvuusarviointeja. Soveltuvuusarvioinneissa käytämme SHL:n menetelmiä ja kaikki rekrytoinneista vastaavat toimihenkilömme ovat SHL-sertifioituja asiantuntijoita. SHL on maailman johtava henkilöstön tuloksellisuuden mittaamisen ja objektiivisen arvioinnin menetelmien toimittaja.

Soveltuvuusarviointien työkaluina käytämme verkossa suoritettavia OPQ-työpersoonallisuuskyselyä, MQ-motivaatiokyselyä, DSI-luotettavuus-ja turvallisuusmittaria, Verify-testejä sekä arvioijan suorittamaa syvähaastattelua, joka on arvioinnin keskeisin ja tärkein menetelmä.

TYÖPERSOONALLISUUSKYSELY

OPQ työpersoonallisuuskysely on suunniteltu antamaan tietoa yksilön toimintatyylin puolista, jotka vaikuttavat hänen työsuoritukseensa. OPQ (Occupational Personality Questionnaire) on yksi maailman käytetyimpiä ja perusteellisimmin tutkittuja arviointimenetelmiä, joka mittaa kattavasti erilaisia työpersoonallisuuden piirteitä, joilla on vaikutusta henkilön työsuoriutumiseen erilaisissa tehtävissä.

MOTIVAATIOKYSELY

MQ motivaatiokysely mittaa 18 motivaatiotekijää, jotka vaikuttavat henkilön työsuoritukseen.  MQ:n avulla arvioidaan niitä tekijöitä, jotka ohjaavat henkilön käyttäytymistä sekä lisäävät tai vähentävät hänen motivaatiotaan ja energisyyttään työssä. Sen avulla voidaan myös määrittää, kuinka pitkään ja missä olosuhteissa suoritustaso pysyy yllä.

KYKYTESTI

Verify kykytestit mittaavat työssä tarvittavia taitoja ja kykyjä. Kykytesteillä tutkitaan, kuinka hyvin ehdokas suoriutuu työn eri osatekijöistä. Niissä voidaan arvioida esimerkiksi hakijan verbaalista ja numeerista päättelykykyä. Testejä on suunniteltu eri rooleihin ja eri organisaatiotasolle.

LUOTETTAVUUS- JA TURVALLISUUSMITTARI

DSI luotettavuus- ja turvallisuusmittari tunnistaa potentiaaliset hakijat, kun työn luotettavuus- ja turvallisuustekijät ovat tärkeitä. DSI sopii hyvin työtehtäviin, joissa määrättyjen työaikojen ja taukojen ehdoton noudattaminen on tärkeää tai missä vaiheittaisten menettelyjen noudattaminen ja tiimityöskentely ovat tärkeitä.

Löydä Go On tiimisi

Sinua lähin Go On tiimi auttaa työn hakemisessa.

helsinki
hameenlinna
joensuu
jyvaskyla
kalajoki
kotka
kouvola
kuopio
lappeenranta
lahti
mikkeli
pirkanmaa
pori
oulu
rovaniemi
seinajoki
raahe
tornio
turku
uusimaa
vaasa
vantaa
ylivieska
suorahaku
team-go-on