EtusivuAjankohtaistaHUS – Kohti parempaa työhyvinvointia tutkitulla tiedolla

Asiakastarinat24.01.2024

HUS – Kohti parempaa työhyvinvointia tutkitulla tiedolla

 

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkakeskus on käyttänyt Feelbackin palveluja työyhteisönsä hyvinvoinnin mittaamisessa vuodesta 2021 lähtien. Yhteistyö on ollut toimivaa ja sitä on tarkoitus kehittää edelleen tulevaisuudessa.

Tässä asiakastarinassa HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen avaa yhteistyön antia. 

Kerro hieman HUS:ta ja roolistasi organisaatiossa?

HUS on lähes kolmellakymmenellätuhannella työntekijällään yksi Suomen suurimmista työnantajista. Toimialallamme on paljon haasteita tämän päivän Suomessa. Erityisesti henkilöstön saannin suhteen olemme kovassa paineessa. Lisäksi kolmivuorotyö ei ole enää nuoremman sukupolven mieleen, vaan töitä tehtäisiin mieluummin niin sanotusti virastoaikana. Ala sinänsä on edelleen kiinnostava, mutta edellä mainituilla reunaehdoilla. Vastataksemme näihin haasteisiin, halusimme lähteä kehittämään henkilöstömme työhyvinvointia.

Johtamani Diagnostiikkakeskus HUS:n toiseksi suurin tulosalue ja se työllistää reilut kolme ja puolituhatta ihmistä. Me olemme Suomen johtava kliinisten ja laboratorio- ja lääketieteellisten kuvantamispalvelujen tuottaja. Tarjoamme palvelujamme eri puolille Suomea kahdeksalla lääketieteen erikoisalalla. Työllistämme useita erityisammattilaisia biologeista fyysikoihin ja teknologialan huippuosaajiin.

Johdan yhtä kuudesta HUS:n tulosalueesta ja tehtäviini kuuluu diagnostiikan palvelutoiminnan strateginen ja operatiivinen johtaminen. Tulosalueemme on suoraan HUS:n toimitusjohtajan alaisuudessa, joten keskeisimpiin tehtäviini kuuluu annettujen tavoitteiden kokonaisvaltainen täyttäminen mm. palvelujen saatavuudesta, taloudesta ja asiakastyytyväisyydestä. Kuulun myös HUS:n johtoryhmään.

Myös Diagnostiikkakeskuksen työntekijöiden henkilöstöjohtaminen on isolta osin – omasta halustani – vastuullani. Näin siksi, että katsoin tarpeelliseksi kehittää juuri tätä sektoria palkkauksen, jaksamisen ja toimenkuvien osalta. Hoitoalan kutsumus ei ole enää niin vahva kuin aikaisemmin. Erityisesti juuri tuo työssäjaksaminen vaatii hyvää strategista suunnittelua, sillä ikäluokkien pieneneminen aiheuttaa painetta tälle. Elämmehän juuri nyt sairaanhoidon tarpeen kovinta ruuhka-aikaa, ennen kuin suurin ikäluokka siirtyy enemmän vanhuspalveluiden piiriin.

Lasse Lehtonen HUS

HUS diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen

Minkälaista yhteistyötä olette tehneet Feelbackin kanssa ja miten se on vaikuttanut arkeenne?

Ainakin toistaiseksi Feelback on tarjonnut meille ainoastaan henkilöstötyytyväisyyden mittaamiseen liittyvää palvelua. Olemme saaneet arvokasta ja validia tietoa mm. ylikuormitusyksiköistä sekä päässeet kehittämään työn sujuvuutta ja kuormituksen tasaisempaa jakautumista. Saatu data on sitten pyritty siirtämään käytäntöön ja tuloksiakin on saatu. Tästä osoituksena esimerkiksi eNPS-indeksi, joka on saatu nostettua plussan puolelle.

Feelbackin toteuttamat kyselytutkimukset ovat osoittautuneet tärkeiksi tiedonlähteiksi, joiden avulla olemme päässeet käsiksi työn kuormituksen haasteiden lisäksi myös moneen muuhun yleistä tyytymättömyyttä aiheuttavaan ongelmakohtaan. Palkkaus ja työsidonnaisuus ovat varmaan ne yleisimmät. Ja tietenkin johtamiseen liittyvä tyytymättömyys, mikä taitaa usein olla alasta riippumatonta ja yleismaailmallista.

Koronan jälkimainingeissa kritiikki koko järjestelmää kohtaan on kasvanut, mutta tietyille lainalaisuuksille ei mahda mitään. Oli helppo havaita, että myös hoitoalan lakko vaikutti vahvasti vastauksien sävyyn.

Käymme teettämämme kyselyt läpi yhdessä kuukausittain. Feelbackin asiantuntijat käsittelevät ja analysoivat vastaukset, minkä jälkeen niitä sparrataan yhdessä ja mietitään jatkotoimenpiteitä. Vastausprosentti on jäänyt valitettavasti noin kahteenkymmeneenviiteen, vaikka olemme jakaneet pikku kannustimiakin henkilöstöllemme asian parantamiseksi. Tähän toivoisimme parannusta.

Yhteistyömme ansiosta olemme päässeet reagoimaan päivittäisessä johtamisessa mm. ylikuormituksen vähentämiseen. Pitemmän aikavälin tavoitteena on parantaa Diagnostiikkakeskuksen suositeltavuutta työpaikkana sekä parantaa brändiämme ylipäätään. On myös sellaisia tekijöitä kuten hoitoalan lakko, mihin liittynyt kova retoriikka vaikutti kovasti henkilöstötyytyväisyyteen. On toisaalta mielenkiintoista, että toisaalta esimerkiksi kesäapulaiset antavat kyselyissä positiivisempaa palautetta kuin vakituiset. Tähän vaikuttanee erityisesti se, että työhön perehdyttäminen on meillä erittäin syvällistä, koska alan vaatimukset ovat korkealla ja hyvästä perehdytyksestä on tullut paljon positiivista palautetta.

”Feelback on osoittautunut erinomaiseksi kumppaniksi tiedonhankinnassa. Olemme päässeet kehittämään yksikkömme työhyvinvointia tehokkaasti saamamme tiedon, ja siitä tehtyjen analyysien perusteella. Tämä on erittäin tärkeä tekijä tulevaisuudessa, kun kamppailemme alan muiden toimijoiden kanssa ammattitaitoisen työvoiman rekrytoinnissa ja nykyisen pitämisessä palkkalistoillamme. Kokonaisuutena tyytyväisyys Feelbackin toimintaan on hyvin korkealla.” Lasse Lehtonen, diagnostiikkajohtaja, HUS

Lue lisää henkilöstötutkimuksen toteutuksesta ja nopeasyklisestä henkilöstöpulssista! 

Ota askel kohti vahvempaa henkilöstökokemusta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

 

 Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi tuoreimmat uutiset ja blogit sekä tietoa Go Onin henkilöstö- ja tutkimuspalveluista.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.