EtusivuAjankohtaistaFeelback on Broman Groupin kumppani henkilöstötutkimuksissa

Asiakastarinat24.01.2024

Feelback on Broman Groupin kumppani henkilöstötutkimuksissa

Broman Group

 

Feelback on ollut Broman Groupin tutkimuskumppani jo kolme vuotta. Henkilöstön hyvinvointi, sitoutuminen ja hyvä työnantajakuva ovat Broman Groupille tärkeitä osa-alueita henkilöstötutkimuksissa. Hannele Salonen ja Mira Prinz kertovat, miten he ovat kokeneet Feelbackin henkilöstötutkimuksen työkalujen hyödyntämisen ja asiantuntijoiden tuen datan hyödyntämisessä ja johtamisessa. 

Hannele Salonen työskentelee konsernin HRD asiantuntijana ja Mira Prinz on puolestaan henkilöstöjohtajana. Hannele vastaa henkilöstöhallinnon digitaalisesta kehittämisestä, joka pitää sisällään mm. prosessien ja työvälineiden sekä tiedolla johtamisen kehittämistä. Näiden lisäksi monipuoliseen tehtävänkuvaan kuuluu mm. tietosuoja-asiat ja henkilöstötutkimukset. 

Mira on johtoryhmän jäsen ja vastuualueena on kokonaisvaltaisesti henkilöstöhallinnon asiat sekä henkilö- ja tuoteturvallisuus. Työpäiviin kuuluu paljon yhteistä sparrailua asiantuntijatiimin kanssa, esimerkiksi rekrytoinnin, työnantajamielikuvan ja työkykyjohtamisen kysymyksissä 

Minkälaista yhteistyötä olette tehneet Feelbackin kanssa? 

Feelback on tuottanut jo kolme vuotta Broman Groupin vuosittaisen henkilöstötutkimuksen. Feelback tuottaa myös henkilöstötutkimuksen kehityskohteiden keräämisen ja kehittymistoimenpiteiden seurantakyselyn.

Vuosittaisen tutkimuksen lisäksi valituilla toimipisteillä tehdään HR:n tai päällikön aloitteesta pienempiä täsmäkyselyjä Feelbackin työkaluilla pitkin vuotta, jos on tarvetta saada lisätietoa henkilöstön voinnista, kehitysideoista tai huolenaiheista. Kevyillä ja rajatuilla kyselyillä on helppo mitata myös kehittämistoimenpiteiden onnistumista seurantajaksolla. 

Dataa tarvitaan johtamiseen ja sen vuoksi Feelback on meille tärkeä kumppani. Haluamme päästä tiedossa mahdollisimman syvälle ja tässä Feelbackin tarjoamat työkalut ovat todella hyödyllisiä. Jos esimerkiksi henkilöstötutkimuksessa havaitaan haasteita henkilöstön hyvinvoinnissa, voidaan tilanteeseen tehdä selventävä kysely. Havaittujen asioiden pohjalta tehdään kehittämissuunnitelma tilanteen parantamiseksi ja työkalujen avulla saadaan luotettavaa mittaustulosta onnistumisista”, kuvailee Mira Prinz. 

Mira Prinz, Broman Group

Mira Prinz, henkilöstöjohtaja, Broman Group 

Millaista hyötyä organisaatiollenne yhteistyöstä on ollut?

Feelbackin tutkimuksista saatua tietoa hyödynnetään sekä laaja-alaisesti koko konsernin tasolla että tarkemmin yksityiskohtiin porautuen pienemmissä yksiköissä. 

Konsernitason kehittämistoimenpiteissä Feelbackin kyselytyökalun käytettävyys on ollut ratkaisevaa onnistumiselle, sillä kyselyn tekninen ratkaisu on tehnyt vastaamisen helpoksi. Helppo vastaaminen vaikuttaa positiivisesti vastausprosenttiin, joka on perinteisesti ollut korkea konsernissa. Korkea vastausprosentti lisää tutkimuksen luotettavuutta ja edesauttaa tilastollista analyysiä.

Laadukas ja kattava data on edellytys, jotta sen perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä ja mittaviakin kehitystoimenpiteitä. Tiedon analysointiin olemme saaneet hyvää apua Feelbackin asiantuntijoilta. Erityisesti Feelbackin tuottama tiivistelmä johtoryhmälle ja viestintä on ollut hyvä apu. Feelbackin asiantuntijoiden esille nostamat huomiot ovat olleet osuvia ja tarpeellisia. 

Paikallisella tasolla toimipisteissä päälliköiden ja esihenkilöiden tulee tietää henkilöstön kuulumiset ja tiedon perusteella ohjata arkea ja kehitystyötä. On tärkeää, että työhön on mukava tulla ja saamme pidettyä osaavan henkilöstömme. Maailma muuttuu nopeasti ja yrityksen täytyy pysyä mukana kehityksessä. Henkilöstöä täytyy kuunnella tarkasti, sillä hyvien käytäntöjen ja johtamisen on vastattava tämän päivän vaatimuksia. 

Broman Groupille on tärkeää työntekijöiden sitoutuminen ja työnantajakuva. Tähän vaikuttaa suuresti esihenkilöiden ja tiimien päälliköiden toiminta, ja tästä saamme hyvin tietoa Feelbackin tutkimusten kautta. Tutkimuksia laadittaessa on ollut hyötyä Feelbackin asiantuntemuksesta, ja tämä on näkynyt analyysien lisäksi myös hyvässä sparrauksessa kysymyksien asettelussa. Hyvänä esimerkki ovat nollatoleranssikysymykset, jotka tulivat Feelbackin asiantuntijoiden suositusten kautta mukaan tutkimuksiin. 

Henkilöstökyselyistä tulee joka vuosi monta hyvää kehittämisideaa ja näihin on myös tartuttu. Kehitysideat kootaan aihepiireittäin ja moniammatillisissa tiimeissä jalostetaan ideoista edelleen toimivia käytännön ratkaisuja. Kulttuurietu on hyvä esimerkki kehitysideasta, joka tuli henkilöstötutkimuksen kautta ja joka otettiin käyttöön koko konsernissa.

Konsernin kasvaessa henkilöstötutkimuksesta kävi ilmi huoli, että johto koettiin etäisemmäksi kuin ennen. Tätä lähdettiin ripeästi työstämään ja nykyisin johto käy kentällä säännöllisesti, jolloin kaikki tulevat tutuiksi toisilleen ja keskusteluyhteys on säännöllistä. 

“Yhteistyö Feelbackin kanssa on tosi sujuvaa ja asiantuntevaa. Asiakkaan tarpeita kuunnellaan ja huomioidaan. Koskaan ei ole tarvinnut jännittää, meneekö jokin pieleen, kun Feelback on ollut kumppanina. Varmuutta toteutusten vakaalle läpimenolle luo Feelbackin selkeä projektinhallintamalli. Eli asiakkaasta pidetään Feelbackillä hyvää huolta”, kertoo Hannele Salonen

Lue lisää henkilöstötutkimuksen toteutuksesta ja nopeasyklisestä henkilöstöpulssista! 

Ota askel kohti vahvempaa henkilöstökokemusta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

 

 Ota yhteyttä

Tilaa uutiskirje

Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi tuoreimmat uutiset ja blogit sekä tietoa Go Onin henkilöstö- ja tutkimuspalveluista.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.