EtusivuMeistäVastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on konkreettisia tekoja

Go Onin vastuullisuusohjelman ytimessä on luoda edellytykset paremmalle työelämälle. Kestävä tulevaisuus ja yksilön hyvinvointi ovat kaiken keskiössä. Haluamme luoda kestävää menestystä niin yrittäjillemme, paikallisille työnantajille kuin työntekijöillekin.

Totuus asuu datassa ja tätä hyödynnämme myös tavoitteessamme luoda parempaa työelämää. Olemme tiedolla johtamisen edelläkävijä henkilöstövuokrauksessa. Mittaamme työntekijöiden tyytyväisyyttä jatkuvasti ja olemme luoneet siitä työnantajille arkijohtamisen työkalun, joka auttaa luomaan entistä paremmat edellytykset työnteolle ja hyvinvoinnille. Lyhyesti sanottuna, haluamme olle olla paras ja vastuullisin henkilöstökumppani. Olemmekin kiteyttäneet missiomme kahteen sanaan: Menestystä tiedossa.

Työntekijöille tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jokaiselle löytyy parhaiten sopiva rooli, jossa hän kokee tekevänsä merkityksellistä työtä. Haluamme luoda edellytykset, jotka auttavat työntekijää kehittymään ja kukoistamaan. Haluamme olla mukana rakentamassa myös onnistumisia edistäviä työympäristöjä, joissa on turvalliset työolosuhteet ja jotka panostavat hyvinvointiin. Ympäristövaikutukset haluamme ottaa huomioon arjessa mm. työmatkojen, hankintojen ja toimipisteiden osalta – yhteisen planeettamme puolesta.