Arvot

Vastuullisuus
Autamme luomaan onnistumisia edistävän työympäristön, jossa hyvä johtaminen tukee yksilöiden ainutlaatuisia vahvuuksia.

Avoimuus
Toimimme läpinäkyvästi ja viestimme selkeästi mahdollistaen tietoisten päätöksien tekemisen.

Luotettavuus
Olemme aktiivisia ja sitoutuneita yhteisiin tavoitteisiin. Sanomme sitä mitä tarkoitamme antamistamme lupauksista kiinni pitäen.

Yhteistyö
Kohtelemme toisiamme tasavertaisesti ja arvostavasti. Ylläpidämme kulttuuria; jossa tiedon vapaa virtaus ja rakentava vuorovaikutus ohjaa tulevaisuuttamme.