EtusivuFeelbackKompassi-raportointiympäristö

Kompassi-raportointiympäristö

Tutkimus- ja mittaustuloksista saadaan maksimaalinen hyöty organisaation kehittämiseen vain kattavalla sekä selkeällä, havainnollisella ja monipuolisella raportoinnilla. 

Kompassi-raportointiympäristön avulla luodaan syvempää ymmärrystä ja näkemystä tutkimustuloksiin. Reaaliaikainen ja havainnollinen dashboard-raportointi soveltuu erinomaisesti tutkimustulosten analysointiin ja palvelee siten laaja-alaisesti organisaation vaativiakin tiedontarpeita

Tieto voidaan tuoda dashboardille useista eri tutkimuksista sekä tarvittaessa ulkopuolisista tietolähteistä. Palveluun kirjaudutaan omilla henkilökohtaisilla tunnuksilla. Jokaiselle käyttäjälle luodaan näkymä tutkimustuloksiin, josta pääsee porautumaan juuri hänen kannaltaan oleellisiin tuloksiin.  

Feelback Kompassi

Kompassi -raportointiympäristön avulla tutkimuksen tuloksia tarkastellaan dynaamisesti haluttuja suodattamia (esim. taustamuuttujia) hyödyntäen. Tuloksia voidaan tarkastella ja vertailla esimerkiksi eri yksiköiden, alueiden, ammattiryhmien tai ajanjaksojen välillä. Valittuja suodattimia voidaan myös yhdistellä halutulla tavalla.  

Kompassi -raportointiympäristön sisältö ja rakenne räätälöidään aina tilaajan tarpeen mukaan yhteisesti sovitulla toimintamallilla. Raportointiympäristössä visuaalinen ilme voidaan muotoilla tilaajan brändi-ilmeen mukaiseksi.

Etusivulle tuodaan tilaajan kanssa määrittelemät tärkeimmät tulokset (esim. indeksit) ja linkit dashboard-sivuille tarkempiin tuloksiin. Myös graafien tulkintaohjeet, yleiset käyttöohjeet Kompassiin sekä Feelback Tuki -palvelun yhteystiedot löytyvät etusivulta.

Lisäksi etusivulta löytyy toimenpidesuunnitelmien luominen. Dashboard-tulossivuilla esitetään tutkimustulosten jakaumat, keskiarvot, trendit, avoimet vastaukset yms. sekä tulosten dynaaminen suodattaminen valittujen muuttujien avulla.  

 

Kompassin Printer -ominaisuus

Printer -ominaisuus on erillinen osa, jolla tulostetaan Kompassin tulossivuja suoraan PowerPoint-esitykseksi ja/tai pdf-muotoisiksi raporteiksi.

Raporttisivut suodatetaan normaalisti haluttujen taustamuuttujien mukaiseksi ja tulostetaan PowerPointiin. Printer-ominaisuus muodostaa graafit objekteiksi PowerPoint-muotoon ja muodostaa aidon PowerPoint-muotoisen raportin, joka on muokattavissa jatkoesityksiä ajatellen. 

Lisäksi palvelu mahdollistaa automatisoidut sähköpostiraportit. Näihin sähköpostiraportteihin voidaan sisällyttää samanlaista grafiikkaa kuin, mitä dashboardeilla on käytössä. 

Tarjoamme myös monipuoliset tilastolliset analyysit esim. korrelaatio-, klusteri- tai faktorianalyysi. Niiden oikeaoppinen käyttö avaa tutkimustuloksista uusia näkökulmia ja löydöksiä, joilla tutkimuksesta saatava hyöty lisääntyy. 

Ota askel kohti menestystä tutkitulla ja analysoidulla tiedolla.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja sovitaan Kompassi-raportointiympäristön esittely!

Ota yhteyttä