360-arviointi

Johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen ovat organisaation keskeisimpiä kehittämisalueita ja luo pohjan organisaation menestymiselle.

360-arviointi on erinomainen tapa muodostaa kokonaisvaltainen käsitys organisaation johtamisen nykytilasta ja kehitystarpeista. Se auttaa löytämään esihenkilöiden ja johtamistyötä tekevien asiantuntijoiden vahvuuksia sekä kehittämiskohteita johtamisen eri osa-alueisiin liittyen.

360-arviointi 

360-arviointi oikein toteutettuna on erittäin tehokas tapa kehittää johtamista. Palautteen merkitys johtamistaitojen kehittämisessä on tunnistettu yhdeksi keskeiseksi kilpailukyvyn tekijäksi. Kehittämämme mittarit sekä huolellisesti suunniteltu 360-arviointiprosessi tarjoaa helpon ja luotettavan tavan avainhenkilöiden kehittämiseen. 

Arviointi toteutetaan sähköisen palautteenkeruun avulla henkilön johdettavilta, kollegoilta ja esihenkilöltä sekä arvioitavalta itseltään. 360-arviointi tuottaa kattavan palautetiedon kaikilta tahoilta, jotka työskentelevät arvioitavan henkilön kanssa tiiviissä yhteistyössä.  

 


 

180-arviointi 

Valitsemalla kohderyhmäksi arvioitavan itsensä lisäksi esihenkilö ja johdettavat – pois lukien kollegat – vastaajaryhmistä muodostuu kevyempi 180-arviointi.  Tämä mahdollistaa pulssimaisen ketterän tavan saada palautetta säännöllisin väliajoin. 

 


 

Käytössämme on vakioituja sisältöjä sekä räätälöimme tarvittaessa mittarin strategiaan, johtamislupauksiin ja valittuihin arvoihin pohjautuen. 

Mittarimme sisältävät seuraavat johtamisen osa-alueet: 

  • asioiden johtaminen 
  • ihmisten johtaminen  
  • muutosten johtaminen 
  • suoritusten johtaminen 
  • omalla esimerkillä johtaminen 

Miten hyödyntää johtamisarviointia? 

Havainnollinen tulosraportti auttaa arvioitavaa löytämään henkilökohtaisen kehittymispolun ja kehittämään käytännön johtamistyötä tunnistettujen vahvuuksien ja kehityskohteiden perusteella. Tulosten analysointi ja sparraaminen ammattitaitoisen valmentajan kanssa tukee vahvuuksia sekä mahdollistaa kehittämiskohteisiin panostamisen. Tulosten purkutilaisuus toteutetaan ammattivalmentajan johdolla joko ryhmässä tai henkilökohtaisena sparrauksena. Tilaisuudessa osallistuja laatii itselleen kehittymissuunnitelman. 

360-arviointeihin on mahdollista liittää seurantamittaus, joka lisää vaikuttavuutta ja tekee johtamisen kehittämisestä kiinteän osan koko organisaation toimintaa. 

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Valmiiden helppotulkintaisten raporttien lisäksi saat käyttöösi Kompassi -raportointialustan, jonka avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Kompassin dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen. 

Ota askel kohti parempaa johtajuutta!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja aloita kehittäminen!

Ota yhteyttä