Kehityskeskustelut

Kehittyvä henkilöstö auttaa organisaatiota menestymään ja erottautumaan kilpailijoista.

Osaavat ja sitoutuneet työntekijät takaavat parhaan tuloksen. Huomio kehityskeskustelussa on yksittäisen työntekijän tilanteessa. Lisäksi se kertoo, mitä tiimissä ja muualla organisaatiossa tapahtuu. Keskustelun voi nähdä myös vuoropuheluna eri organisaatiotasojen kesken. 

Kehityskeskustelun päätarkoitus on kehittää työntekijää loistamaan omassa roolissaan. Lisäksi se tarjoaa organisaatiolle ammattimaisen ja yhdenmukaisen kehityskeskustelumallin, jonka avulla varmistetaan yksilön ja organisaation kehittyminen.  

Kehityskeskustelumalli varmistaa laadukkaan keskusteluiden läpiviennin työntekijöiden kanssa yhtenäisellä tavalla. Kehityskeskustelu on esihenkilön ja työntekijän välillä tapahtuva ennalta sovittu ja suunniteltu vuoropuhelu, jolla on selkeä tavoite. Toteutuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita: 

  • Avoimuus 
  • Luottamuksellisuus 
  • Systemaattisuus 
  • Toistettavuus 

Kehityskeskustelumallin avulla luodaan organisaatiollenne avoin, vuorovaikutteinen keskustelukulttuuri! 

 

Yhtenäisen kehityskeskustelumallin hyödyt 

Kehityskeskustelumalli mahdollistaa laadukkaan, ammattimaisesti johdetun kehityskeskusteluprosessin toteutuksen läpi organisaation. Keskusteluun valmistautuminen, kehityskeskusteluiden toteutus ja dokumentointi takaavat laadukkaan lopputuloksen. Keskustelun jälkeen sovitut asiat ja kehittämistoimenpiteet dokumentoidaan sähköiseen kehittymissuunnitelmaan sekä henkilö- että organisaatiotasolla. 

Ota askel kohti vahvempaa kehittämistä ja anna työntekijäsi loistaa.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme! 

Ota yhteyttä