Henkilöstötutkimus

Tavoitteellinen ja vaikuttava henkilöstötutkimus.

Henkilöstökokemuksella on vaikutus tuottavuuteen, innovaatioihin ja asiakaskokemukseen. Henkilöstökokemus on olennainen osa liiketoiminnan keskeisiä mittareita, jolla on vaikutus suoraan organisaation menestykseen. Se tarjoaa avaimet kehittymiseen ja parempaan työelämään.

Henkilöstötutkimus on koko organisaation henkilöstölle suunnattu kysely, joka on hyvin suunniteltu, johdettu ja etukäteen informoitu.

Henkilöstötutkimuksen avulla saat selkeän käsityksen henkilöstökokemuksen  

  • nykytilasta 
  • vahvuuksista   
  • kehityskohteista 

Tutkimuksen sisältö räätälöidään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehitetystä kysymyspankista valitaan tutkimuksen sisältö tavoitteiden perusteella. Tuemme henkilöstötutkimuksen jokaisessa vaiheessa sisällön luomisesta tulosten hyödyntämiseen.  

 


 

Henkilöstötutkimuksen hyödyntäminen

Tutkimus tunnistaa kehitystarpeet ja aktivoi organisaation kehittämiseen. Kerätty tieto analysoidaan organisaation tavoitteiden näkökulmasta. Se luo ymmärryksen, miten henkilöstö vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen ja mitkä tekijät edistävät tai estävät tavoitteiden toteutumista. 

Kompassi -raportointialustan avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Kompassin dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen. Esihenkilöille ja yksiköille lähetetään lisäksi automaattisesti raportit heidän omista tuloksistaan niin, että tuloksia on helppo hyödyntää. Kompassi sisältää myös toimenpidesuunnitelmat, jotta tuloksista päästään toimenpiteisiin. 

 

Ota askel kohti vahvempaa henkilöstökokemusta.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja aloita kehittäminen!

Ota yhteyttä