EtusivuFeelbackHenkilöstökokemus

Henkilöstökokemus

Henkilöstökokemuksella on vaikutus tuottavuuteen, innovaatioihin ja asiakaskokemukseen. Henkilöstökokemus on olennainen osa liiketoiminnan keskeisiä mittareita, jolla on vaikutus suoraan organisaation menestykseen. Se tarjoaa avaimet kehittymiseen ja parempaan työelämään. 

Palvelut

Henkilöstöpulssi

Henkilöstöpulssi kartoittaa organisaation henkilöstön tuntemuksia omasta työssä jaksamisesta ja fiiliksistä työyhteisössä. Nopeasyklinen, tiivis ja määrävälein saatava palautetieto antaa johdolle ja esihenkilöille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin sekä nopeaan reagointiin.
Lue lisää

Henkilöstötutkimus

Henkilöstökokemuksen laajempi tarkastelu antaa hyvän pohjan työhyvinvoinnin, johtamisen ja työn sujuvuuteen liittyvien kokonaisuuksien kehittämiselle.
Lue lisää

Kehityskeskustelut

Kehityskeskustelut vahvistavat alaisten ja esihenkilöiden välistä avointa ja luottamuksellista suhdetta. Kehittyvä henkilöstö auttaa organisaatiota menestymään ja erottautumaan kilpailijoista. Osaavat ja sitoutuneet työntekijät takaavat parhaan tuloksen.
Lue lisää

Työnantajakuvatutkimus

Haluttu työnantajakuva herättää kiinnostusta työntekijöissä ja varmistaa parhaat osaajat organisaatioosi. Se erottaa kilpailijoista ja on linjassa yrityskuvan kanssa. Työnantajakuvan hallinta edellyttää ymmärrystä nykytilasta sekä kehittämisalueista. Työnantajakuvan ja vetovoimatekijöiden selvittäminen on avain menestykseen.
Lue lisää

Kompassi

Kompassi-raportointipalvelun avulla luodaan syvempää ymmärrystä ja näkemystä tutkimustuloksiin. Reaaliaikainen ja havainnollinen Kompassi -dashboard-raportointi soveltuu erinomaisesti tutkimustulosten analysointiin ja palvelee siten laaja-alaisesti organisaation vaativiakin tiedontarpeita.
Lue lisää

Demo

Henkilöstöpulssi

Henkilöstöpulssin avulla kartoitetaan organisaation henkilöstön tuntemuksia sekä fiilistä. Nopeasyklinen, tiivis ja määrävälein saatava palautetieto antaa johdolle ja esimiehille mahdollisuuden ennakoiviin toimenpiteisiin sekä nopeaan reagointiin.
Tutustu henkilöstöpulssin demokyselyyn
kaksi naista istuu pöydän ääressä keskustelemassa läppärit edessään.

Ota yhteyttä!

Olemme valmiita tarttumaan myös sinun organisaatiosi haasteisiin. Suunnataan yhdessä menestyksen tielle – kohti kestävää kilpailukykyä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Feelback yhteystiedot