Markkinatutkimus

Menestyksekäs liiketoimintastrategia rakentuu syvälliselle ymmärrykselle kohdemarkkinan ostokäyttäytymisestä ja toimintatavoista. Olennaista on pysyä ajan tasalla kilpailutilanteesta ja markkinapotentiaalista. 

Markkinatutkimus mahdollistaa näkemyksen markkinoista, asiakkaista ja kilpailijoista

Syvempi ymmärrys markkinatilanteesta auttaa segmentoimaan kannattavimmat asiakasryhmät ja tunnistamaan kohdemarkkinan kilpailutilanteen. Markkinatutkimuksen avulla organisaatio pystyy määrittämään kokonaispotentiaalin halutussa kohdemarkkinassa 

Markkinatutkimuksen avulla selvitetään muun muassa: 

  • asiakastarpeita ja -odotuksia 
  • ostokäyttäytymistä ja päätöksentekokriteereitä 
  • kilpailutilannetta 
  • markkinoiden kokoa ja potentiaalia 
  • hinnoittelua 
  • trendejä ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia 

Markkinatutkimus auttaa 

  • ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa 
  • tunnistamaan mahdollisuuksia ja riskejä  
  • kehittämään strategioita liiketoiminnan parantamiseksi 

Tutkimuksen avulla organisaatio luo vankkaa pohjaa päätöksenteolleen ja varmistaa, että liiketoimintastrategia on linjassa asiakkaiden tarpeiden ja markkinoiden vaatimusten kanssa. 

Markkinatutkimuksen sisältö räätälöidään yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan Feelbackin asiantuntijoiden johdolla.  

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen.

Ota askel kohti menestystä markkinoilla.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja aloita tutkittuun tietoon pohjautuva liiketoimintasi rakentaminen ja kasvattaminen!

Ota yhteyttä