Kampanjatutkimus

Mainonnan vaikuttavuuden seuraaminen on avain liiketoiminnan menestykseen. Se tarjoaa mahdollisuuden optimoida sijoitetun markkinointi-investoinnin tuottoa, hienosäätää kohdentamista ja parantaa mainosviestien vaikuttavuutta. 

Kampanjatutkimukset 

Kampanjatutkimus muodostaa olennaisen osan markkinointistrategian arviointia, auttaen seuraamaan ja arvioimaan markkinointikampanjan tehokkuutta. Tutkimuksen avulla voimme tarkastella kampanjan suoriutumista asetetuista tavoitteista ja muokata markkinointistrategiaa tarvittaessa. 

Mainonnan vaikuttavuutta voidaan mitata myös bränditietoisuuden ja mielikuvan parantumisena, mikä vaikuttaa myyntilukuihin pitkällä aikavälillä. Tutkimus mahdollistaa myös kampanjan tavoittavuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin eri kohderyhmissä. Tämä jatkuva tutkimusmalli auttaa optimoimaan mainoskampanjat ja parantamaan niiden tuottavuutta. 

 


 

Kampanjatutkimus mittaa: 

  • mainonnan huomioarvoa 
  • luovan toteutuksen toimivuutta 
  • aktivointipotentiaalia 

Tutkimuksella arvioidaan mainonnan vaikuttavuutta koko väestössä, tavoitellun kohderyhmän keskuudessa tai yksittäisen median osalta Luovan idean toimivuutta on mahdollista esitestata ennen varsinaista markkinointikampanjaa. 

 


 

Kampanjatutkimuksen hyödyt: 

  • lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutusten arviointi brändimielikuviin ja asiakassuhteisiin 
  • mainoskanavien valinta 
  • mainosviestien kehittäminen 
  • A/B-testaus 
  • sijoitetun markkinointi-investoinnin tuoton (ROMI) optimointi 

 


 

Tutkimusten sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhteistyössä kampanjatutkimuksiin erikoistuneen asiantuntijan johdolla.  

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Valmiiden helppotulkintaisten raporttien lisäksi saat käyttöösi Kompassi -raportointialustan, jonka avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Feelback Kompassi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen. 

Ole kilpailijoitasi askeleen edellä seuraamalla ja optimoimalla mainontaasi tehokkaasti.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja aloita tietoon pohjautuva mainoskampanjasi rakentaminen sekä mainosbudjetin optimointi!

Ota yhteyttä