Bränditutkimus

Vahvat brändit herättävät tunteita ja erottuvat kilpailijoista. Tehokas brändin hallinta edellyttää syvällistä ymmärrystä brändin ja kohdeyleisön välisestä vuorovaikutuksesta. Brändin aseman ja vetovoimatekijöiden jatkuva seuranta on avain menestykseen. 

Bränditutkimus 

Bränditutkimus pyrkii arvioimaan, miten brändi tunnetaan, mitä mielikuvia se herättää ja kuinka se erottuu kilpailijoista. Tutkimus auttaa tunnistamaan brändin vahvuudet ja kehittämiskohteet sekä miten kohdemarkkinan mielikuviin voidaan jatkossa vaikuttaa. 

Brändin auditointi  

Brändin auditointi antaa bränditutkimusta kattavamman kuvan brändin suorituskyvystä ja asemasta markkinoilla. Sisäinen ja ulkoinen auditointi tuovat esiin brändin todelliset vahvuudet, joihin voi perustaa kehitystoimenpiteet. Se on työkalu erityisesti silloin, kun kaivataan isompaa muutosta ja mietitään profiloitumista ja omia vahvuuksia.  

Bränd Tracking 

Bränd Tracking seuraa brändin asemaa markkinalla.  Jatkuvaa seurantaa hyödyntämällä saadaan nopeaa palautetta markkinamuutoksista ja toteutetuista toimenpiteistä. 

Miten hyödyntää bränditutkimuksia? 

Tuloksia voi hyödyntää mm: 

  • Brändistrategian kehittämisessä 
  • Kilpailija-analyysissä 
  • Kohderyhmien tunnistamisessa 
  • Brändin hallinnassa ja valvonnassa 
  • Tuote- ja palvelukehityksessä 

 

Bränditutkimuksen, Brändin Auditoinnin ja Bränd Trackingin sisällöt räätälöidään yhdessä asiakkaan tarpeiden mukaan Feelbackin asiantuntijoiden johdolla.  

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Feelback Kompassin avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen. 

Ota askel kohti vahvempaa brändiä ja menestystä markkinoilla.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja aloita tutkittuun tietoon pohjautuva brändisi rakentaminen ja kasvattaminen! 

Ota yhteyttä