EtusivuFeelbackAsiakaskokemusAsiakaskokemuksen seuranta ja NPS

Asiakaskokemuksen seuranta ja NPS

Erinomainen asiakaskokemus on avain menestykseen. Se luo uskollisia asiakkaita, vahvistaa mainetta, erottaa kilpailijoista ja lisää suositteluhalukkuutta (NPS). Investoimalla asiakaskokemukseen saavutat strategista etua liiketoiminnallesi. 

Asiakaskokemuksen seurannan toteutus 

 • Automatisoitu tutkimus- ja palauteprosessi 
 • Tiivis, asiakaskohtaamisia koskeva sisältö 
 • Reaaliaikainen palaute kohtaamisen jälkeen 

 


 

Asiakaskokemuksen seurannan hyödyt: 

 • Asiakaspalautteen avulla kehitetään omaa toimintaa 
 • Puututaan nopeasti heikkoihin asiakaskokemuksiin ja ratkaistaan ongelmat 
 • Työkalu aktivoimaan oma organisaatio kehittämään asiakaskokemusta 
 • Hyvällä asiakaskokemuksella saadaan lisää suosittelijoita ja vahvoja asiakassuhteita 

 

Net Promoter Score (NPS)

NPS -mittari perustuu suosittelukysymykseen. Tyypillisesti NPS-kysymyksen jälkeen kysytään avoin kysymys, jossa pyydetään perustelemaan annettua arvosanaa.  

NPS-mittarin käytön hyötyjä ja etuja: 

 • yksinkertainen ja nopea 
 • helposti ymmärrettävä 
 • laajasti käytetty 
 • vertailtavissa 
 • reagoi muutoksiin  

Tutkimusten sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan yhteistyössä asiakaskokemuksen seurantaan erikoistuneen asiantuntijan johdolla.  

Käytössämme on kaikki tiedonkeruuvaihtoehdot monikanavaisesti. Kysely voidaan integroida asiakkaan CRM-tai projektinhallintajärjestelmään, jolloin kyselyprosessi voidaan automatisoida. 

Valmiiden helppotulkintaisten raporttien lisäksi saat käyttöösi Kompassi -raportointialustan, jonka avulla reaaliaikaiset tulokset ovat helposti saatavilla ja jaettavissa kaikilla organisaatiotasoilla. Kompassin dashboard -raportointi mahdollistaa tulosten visualisoinnin ja ketterän hyödyntämisen. Tarvittaessa kriittisistä palautteista lähtee hälytys valituille henkilöille. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin kriittiseen palautteeseen ja asiakkaan välittömän kontaktoinnin. 

Nosta asiakaskokemuksesi uudelle tasolle.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Ota yhteyttä

Asiakaspulssi

Asiakaskokemuksen kehittämiseksi kaikkia avainkohtaamisia tulee seurata systemaattisesti. Jatkuva palaute mahdollistaa nopean reagoinnin heikkoon asiakaskokemukseen ja auttaa siten parantamaan asiakassuhdetta.
Tutustu asiakaspulssin demokyselyyn