EtusivuFeelbackAsiakaskokemus

Asiakaskokemus

Asiakaskokemus on nykypäivän liiketoiminnan kulmakivi. Erinomainen asiakaskokemus ei ainoastaan jätä positiivista vaikutelmaa, vaan myös luo pitkäaikaista asiakasuskollisuutta ja suosittelua. Tämä puolestaan johtaa liiketoiminnan kasvuun ja parempaan kannattavuuteen.

Palvelut

Asiakastyytyväisyys

Hyvä asiakaskokemus vahvistaa toiminnan perustaa ja edistää mainetta sekä erottaa kilpailijoista. Jokainen onnistunut asiakaskohtaaminen on askel kohti menestystä ja se luo kestävää pohjaa kasvulle. Tyytyväiset asiakkaat eivät ainoastaan ole uskollisia, vaan myös parhaita suosittelijoita.
Lue lisää

Asiakaskaskokemuksen seuranta ja NPS

Erinomainen asiakaskokemus on avain menestykseen. Se luo uskollisia asiakkaita, vahvistaa mainetta, erottaa kilpailijoista ja lisää suositteluhalukkuutta (NPS). Investoimalla asiakaskokemukseen saavutat strategista etua liiketoiminnallesi.
Lue lisää

Bränditutkimus

Vahvat brändit herättävät tunteita ja erottuvat kilpailijoista. Tehokas brändin hallinta edellyttää syvällistä ymmärrystä brändin ja kohdeyleisön välisestä vuorovaikutuksesta. Brändin aseman ja vetovoimatekijöiden jatkuva seuranta on avain menestykseen.
Lue lisää

Markkinatutkimus

Menestyksekäs liiketoimintastrategia rakentuu syvälliselle ymmärrykselle kohdemarkkinan ostokäyttäytymisestä ja toimintatavoista. Olennaista on pysyä ajan tasalla kilpailutilanteesta ja markkinapotentiaalista.
Lue Lisää

Mediatutkimukset

Ajankäytöstä kilpaillaan enemmän kuin koskaan. Samoin mediankäyttö on entistä globaalimpaa ja pirstaloituneempaa. Me olemme täällä auttaaksemme sinua syväluotaamaan mediasi, jotta voit luoda vastustamatonta sisältöä, laajentaa seuraajakuntaasi ja kohdentaa mainontaa tehokkaasti.
Lue lisää

Kampanjatutkimukset

Mainonnan vaikuttavuuden seuraaminen on avain liiketoiminnan menestykseen. Se tarjoaa mahdollisuuden optimoida sijoitetun markkinointi-investoinnin tuottoa, hienosäätää kohdentamista ja parantaa mainosviestien vaikuttavuutta.
Lue lisää

Kompassi

Feelbackin Kompassi-raportointipalvelun avulla luodaan syvempää ymmärrystä ja näkemystä tutkimustuloksiin. Reaaliaikainen ja havainnollinen Kompassi -dashboard-raportointi soveltuu erinomaisesti tutkimustulosten analysointiin ja palvelee siten laaja-alaisesti organisaation vaativiakin tiedontarpeita.
Lue lisää

DEMO

Asiakaspulssi

Asiakaskokemuksen kehittämiseksi kaikkia avainkohtaamisia tulee seurata systemaattisesti. Asiakaspalaute ohjaa ja näyttää suunnan organisaatiolle sen kehittäessä toimintaansa. Jatkuva palaute mahdollistaa nopean reagoinnin heikkoon asiakaskokemukseen ja auttaa siten parantamaan asiakassuhdetta.
Tutustu asiakaspulssin demokyselyyn

Ota yhteyttä!

Olemme valmiita tarttumaan myös sinun organisaatiosi haasteisiin. Suunnataan yhdessä menestyksen tielle – kohti kestävää kilpailukykyä.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Feelback yhteystiedot