EtusivuFeelback myynti- ja maksuehdot

Feelback myynti- ja maksuehdot

Tässä dokumentissa esitetään myynti- ja maksuehdot, joita Feelback Oy käyttää.

Maksu

Kaikissa laskuissa on 14 päivän maksuaika, ellei muuta ole sovittu. Myöhästynyt maksusuoritus aiheuttaa voimassaolevan viivästyskoron.

Laskutusehdot tai mahdolliset maksuerät sovitaan tilausvahvistuksen / tarjouksen hyväksymisen yhteydessä.

Tarjouksen voimassaoloaika

Kaikki kirjalliset ja suulliset tarjoukset ovat voimassa yhden kuukauden, jos muuta ei ole sovittu. Kaikki tarjoukseen kuulumattomat työt sovitaan erikseen asiakkaan kanssa ja laskutetaan erikseen sovitun tuntilaskutuksen mukaan. Feelback Oy varaa oikeuden neuvotella uudelleen hinnasta, jos projekti muuttuu tai tarjous perustuu asiakkaalta tulleeseen puutteelliseen tietoon.

Sopimuksen irtisanominen

Jos asiakas peruuttaa jo tekemänsä tilauksen, on Feelback Oy:llä oikeus laskuttaa 20% kokonaissummasta tai toteutuneiden kulujen mukaan. Jos tutkimuksen aloitus tai sen osat viivästyvät ja se aiheuttaa Feelback Oy:lle lisäkuluja, ne lisätään loppulaskuun. Tämä koskee myös asiakkaan toimittamasta puutteellisesta ohjeistuksesta aiheutuvia kuluja.

Jatkuvissa tutkimuspalveluissa irtisanomisaika on kolme (3) kuukautta, mikäli tarjousvahvistuksessa tai erillisessä sopimuksessa ei ole muuta mainittu.

Luottamuksellisuus

Projektia koskevat tiedot ovat luottamuksellisia ja koskevat molempia osapuolia. Tämä koskee myös kaikkea tietoa, mikä ei ole yleisesti tiedossa, mutta tulee osapuolten tietoon projektin yhteydessä.

Oikeudet

Asiakkaalla on yksinoikeus kerättyihin tietoaineistoihin sekä raportteihin / raporttiaineistoon ellei siitä erikseen sovita.

Feelback Oy pidättää itsellään juridisen oikeuden niihin tarjouksen tai työn osiin, mitkä on ehdotettu/toteutettu Feelback Oy:n toimesta. Kaikki data, lomakkeet, analyysit ja raportit kuuluvat asiakkaalle. Tekniset työkalut, web-portaalit ja online-raportit ovat Feelback Oy:n omaisuutta, jollei toisin sovita.

Julkaiseminen

Asiakkaan ja Feelback Oy:n nimi tulisi julkaista tuloksia esitettäessä. Jos vääriä tietoja tai harhaanjohtavia olettamuksia julkaistaan, Feelback Oy varaa oikeuden julkaista tulokset samasta tutkimuksesta oikeammassa ja neutraalissa muodossa.

Virheiden korjaaminen

Molempien osapuolten on viipymättä informoitava toista tällaisen virheen huomatessaan. Jos tutkimuksessa on virheitä asiakkaan toimittamista materiaaleista johtuen, Feelback Oy tekee tarvittaessa tarvittavat korjaukset asiakkaan kustannuksella. Virheissä, jotka johtuvat Feelback Oy:n toiminnasta, Feelback Oy:n korvausvelvollisuus rajoittuu virheiden korjaamiseen ilman erillistä kustannusta asiakkaalle.

Ylivoimainen este

Feelback Oy ei ole vastuussa viivästyksistä, mitkä aiheutuvat luonnonkatastrofeista, hallituksen toimista, kauppasuluista, lakoista, työvoimaongelmista, laitteistovioista, säästä, markkinatrendeistä tai muista asioista, mitkä eivät ole Feelback Oy:n hallittavissa.

Kiistatilanteet

Mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, jätetään asia alueellisen käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Tietosuoja

Feelback Oy noudattaa toiminnassaan soveltuvaa voimassaolevaa henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä. Feelback Oy noudattaa sekä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679), että sen paikallisia säännöksiä ja määräyksiä. Tästä johtuen Feelback Oy käsittelee kaiken asiakkaitaan koskevan tiedon EU-/ETA-alueella.

Henkilötietoja ei käsitellä Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, ellei asiakkaan kanssa ole erikseen kirjallisesti sovittu tällaisesta tietojen siirrosta.