Voit hakea sisältöä hakusanoilla, esim. "urasuunnittelu".
Avoimia työpaikkoja voit tarkastella ja hakea työpaikat-sivulla

Rekisteriseloste

Rekisterin ylläpitäjä

Go On Finland Oy (0974659-7)
Hämeenkatu 20, 3 krs, 15110 Lahti

Rekisteriasioista vastaava henkilö: toimitusjohtaja Kimmo Salminen

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Go On Finland Oy:lle ja sen alaisuudessa toimiville franchising-yksiköille lähetettyjä työpaikkahakemuksia. Rekisterissä olevat henkilöt ovat lähettäneet Go On Finland Oy:lle tai sen alaisuudessa toimiville franchising-yksiköille avoimen työhakemuksen tai hakeneet jotain tiettyä avoinna olevaa työtehtävää.

Rekisterin tietosisältö

Työnhakijarekisteriin tallennetaan henkilötiedot, jotka on saatu työnhakijan itsensä lähettämistä dokumenteista, kuten hakemuskirjeestä ja CV:stä. Henkilöstä kerätään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia selvitettäessä henkilön soveltuvuutta hänen hakemaansa tai tarjolla olevaan työtehtävään, mm. henkilön perustiedot, työkokemus, koulutustausta ja osaamiset.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähde on asianmukaisen työnhakijan työhakemus ja sen liitteet sekä muut työnhakijan itse antamat tietolähteet.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirtäminen Eu:n tai Eta-alueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja luovutetaan Go On Yhtiöiden asiakasyrityksiin työnhakijan luvalla asiakkaan työntekijää koskevaa rekrytointipäätöstä varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

  • Työnhakijarekisterin tietoja käytetään ainoastaan rekrytoinnissa.
  • Työnhakijarekisterin tiedot ovat esimiesten ja henkilöstövastaavien käytössä näiden tehtävien toteuttamisen edellyttämässä laajuudessa.
  • Kaikkia työnhakijarekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.
  • Avoimia hakemuksia säilytetään enintään kuusi kuukautta.
  • Työhakemuksia tiettyyn tehtävään säilytetään enintään vuosi.
  • Mikäli työnhakija työllistyy kauttamme hakemus ja CV säilytetään pysyvästi

Sähköisessä muodossa oleva aineisto suojataan käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Palvelimen tietoturvasta vastaa palveluntarjoaja.

Rekisterin tarkastus ja tiedon korjaaminen

Henkilötietolain mukaan jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivästystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä henkilörekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.