Voit hakea sisältöä hakusanoilla, esim. "urasuunnittelu".
Avoimia työpaikkoja voit tarkastella ja hakea työpaikat-sivulla

Blogi: Yhteinen tavoite – voittava joukkue

27.6.2016


Yksilö sitoutuu parhaiten sellaiseen tavoitteeseen, jonka on itse luonut. Johdolla ja esimiehillä on kuitenkin ensisijainen vastuu yrityksen tavoitteista ja resurssien jakamisesta. Mitä enemmän tässä prosessissa kuullaan työntekijöitä, sitä varmempi voi olla siitä, että työyhteisössä jokainen tekee parhaansa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Esimiehen tulee olla tiedonvälittäjä johdon ja työntekijöiden välillä. Hänen tulee olla riittävän lähellä tunteakseen tiiminsä, mutta tarpeeksi etäällä nähdäkseen tiimin jäsenten erilaiset ohjaustarpeet. Ylhäältä valmiina annetut strategiset ja joskus lennokkaatkin tavoitteet (useimmiten numerot) harvoin aukeavat sellaisenaan sille kaikkein tärkeimmälle voimavaralle – tuottavalle portaalle. Niille, joiden käsissä loppu viimein on se, millainen loppusuorite ulos tulee. Niille, jotka tekevät sen päätöksen, milloin ja mihin lauotaan. Silloin on esimiehen tehtävä pilkkoa tavoitteet osiin ja esittää jokaiselle oma yksilöllinen tavoite. Esimiehen tehtävä on tuntea tiiminsä vahvuudet ja jakaa realistiset – mutta kannustavat – tavoitteet ja tarvittaessa esittää muutosehdotuksia niin johdon kuin työntekijöidenkin näkökulmasta.

Parhaiten työntekijä sitoutuu tavoitteisiin silloin, kun hän kokee oman työnsä olevan merkityksellistä. Silloin kun hän näkee, kuinka hänen oma työpanoksensa vaikuttaa tavoitteiden rakentumisessa. Vaikka kyseessä olisi suurikin organisaatio, pitää se sisällään pienempiä tiimejä, jonka jokainen jäsen on tärkeässä roolissa. Mitä tarkemmin työntekijä tämän sisäistää, sitä varmemmin hän tavoitteisiin sitoutuu.

Sitoutuneen organisaation jäsenet ovat valmiita venymään tarpeen tullen. Silloin autetaan kollegaa ja ollaan valmiita hyppäämään roolista toiseen. Silloin ollaan valmiita myös ottamaan apua vastaan. Tämä ei nyky-yhteiskunnassa ole ollenkaan päivänselvä asia. Joskus ulkopuolisen avun vastaanottaminen voidaan kokea negatiivisena asiana, riittämättömyydenkin tunteena. Kun työntekijällä on kirkkaana kuva siitä, mitä häneltä odotetaan ja millaisissa tilanteissa apu on tarpeen ja jopa välttämätöntä, on taas helpompi tähdätä yhteiseen maaliin. On myös ensiarvoisen tärkeää, että työntekijää kuullaan päinvastaisessa tilanteessa, silloin kun hänen resurssinsa ei riitä ja apu on enemmän kuin tervetullutta.

Tavoitteiden luominen ja niiden esittäminen ei siis ole ollenkaan helppo tehtävä. Älä tee tehtävästä ainakaan yhtään vaikeampaa resursoimalla väärin. Anna yrityksesi tärkeimmän voimavaran tuntea ja tietää, miksi sillä on suuri merkitys sinun asettamallesi tavoitteelle. Silloin pelaajat tähtäävät samaan maaliin ja verkko heiluu!


Minna Vesterinen
HR-ja rekrytointiasiantuntija, CEB/SHL
Go On Turku / Go On Yhtiöt

Lue lisää kirjoittajasta »